Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nieszawie-część A1

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl