Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/61/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Miejskiej Rumia w Stowarzyszeniu Gmin " Małe Trójmiasto Kasubskie". Druk Nr 107 -projekt uchwały przedkłada Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Bochniak Maria
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl