Wyniki głosowania imiennego w sprawie: podjęcie uchwały o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania – projekt 1

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (17)

Adamska Agnieszka
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Kiełczewski Julian
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Wróbel Zbigniew

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Barełkowska Dorota
Wudarska Natalia

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Owczarz Piotr
Szymkowiak Elżbieta
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl