Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Bohoniki” w Bohonikach.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Borowski Piotr
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Rybiński Robert
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl