Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Janowska-Giłka Halina
Kierzkowski Waldemar
Lewandowski Antoni
Łukaszewicz Krzysztof
Majnert Sławomir
Mróz Michał
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Kowalik Jerzy
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl