Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Rumia do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Druk Nr 104 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Kiersznikiewicz Leszek
Mosa Florian

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Formella Bogdan
Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (1)

Hebel Teresa

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl