Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Szmelta w Rumi w rejonie ul. Św. Józefa i ul. Łąkowej dla stref : C.7.RM,R,ZL, C.8.ZE,WS, C.9.R, ZL, C.10.ZL,WS, 006 KDL, 015 KDD. Druk Nr 97 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Formella Bogdan

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl