Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie ul. Husarskiej. Druk Nr 96 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (15)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Bareła-Palczewska Liliana
Grinholc Henryk
Mrowicka Magdalena
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl