Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie w roku 2019 dotacji celowej dla Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.- Szpital Specjalistyczny im .Floriana Ceynowy w Wejherowie. Druk Nr 103 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (17)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Kiersznikiewicz Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl