Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/370/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Integracji Społecznej i nadania jej Statutu. Druk Nr 102 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Sinicki Ariel

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Woźniak Krzysztof

NIEOBECNI (6)

Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl