Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz części Gminy Tomaszów Lubelski

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Książek Ryszard
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bednarz Andrzej
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Pikuła Monika Ewa
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl