Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2019 – 2022

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Buczek Wiesław Jan
Fus Mirosław Zbigniew
Gromek Andrzej Janusz
Karpul Sebastian Fabian
Kłoczkowska Romana
Koprowski Ryszard Marian
Lisikiewicz Jan
Mazur Józef
Stefanik Halina
Szczepaniuk Ryszard
Witt Dariusz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Bednarz Andrzej
Książek Ryszard
Kuczyński Zbigniew Krzysztof
Pikuła Monika Ewa
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl