Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 703/3 położonej w Kętach obręb: Podlesie na okres do 3 lat.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (17)

Drabek Andrzej
Goc Jakub
Janeczko Tomasz
Karaim Maria
Kowalska Grażyna
Kruczała Janusz
Kuźma Lesław
Mojżesz Antoni
Nycz Marek
Nycz Mirosława
Plewniak Łukasz
Raj Janusz
Sordyl Janina
Wiśniowski Andrzej
Włodarczyk Urszula
Wysogląd Danuta
Zaręba Marian

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gawęda Wiesław

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Błasiak Marek
Kubik Jan
Kusak Dorota
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl