Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad proejktu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dębicy oraz nadania jej statutu

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (1)

Garduła Monika

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Barszcz Renata
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Sak Kazimierz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kula Jerzy
Żyłka Leszek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl