Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Barszcz Renata
Michoń Piotr
Rogowski Adam
Sak Kazimierz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kula Jerzy
Żyłka Leszek
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl