Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nienaruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo Gminy Stalowa Wola przez zmianę Nr 2 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulic Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli - I etap

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (17)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (3)

Krzek Agata
Kulpa Elżbieta
Małek Lucjan

NIEOBECNI (3)

Durek Łukasz
Madej Paweł
Warchoł Łukasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl