Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (16)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Chojnacka Maria
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Butryn Renata
Przytuła Dariusz

BRAK GŁOSU (1)

Kulpa Elżbieta

NIEOBECNI (4)

Durek Łukasz
Krzek Agata
Madej Paweł
Warchoł Łukasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl