Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (18)

Augustyn Jerzy
Bajek Mariusz
Brzeziński Leszek
Butryn Renata
Chojnacka Maria
Grobel-Proszowska Joanna
Kaczmarek Ilona
Kochan Andrzej
Małek Lucjan
Marczak Damian
Miśko Paulina
Paleń Karolina
Przytuła Dariusz
Rut Piotr
Sibiga Jan
Sobieraj Stanisław
Szymonik Andrzej
Zaborowski Franciszek

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kulpa Elżbieta

NIEOBECNI (4)

Durek Łukasz
Krzek Agata
Madej Paweł
Warchoł Łukasz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl