Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia porządku obrad VI Sesji Rady Gminy Sicienko.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMAŁ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (15)

Drabik Karolina
Kalinowska Emilia
Karolczak Jacek
Klatecka Iwona
Kluska Marcin
Krzewska Danuta
Kundzicz - Golla Ewa
Maćkowiak Roman
Nadolny Marek
Ruprik Ewa
Szczepaniak Arkadiusz
Tadeuszak Dorota
Treliński Ryszard
Witkowski Ireneusz
Zimnicki Józef

PRZECIW (0)

WSTRZYMAŁ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl