Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Uchwała Rady Powiatu Wejherowskiego w sprawie zmiany uchwały nr V/XXXII/314/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych na terenie powiatu wejherowskiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym - druk nr 78/19.

ZA: 27, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (27)

Bistroń Kazimierz
Bober Krzysztof
Conradi Jerzy
Daleka Ewa
Damaszke Tomasz
Grinholc Grzegorz
Hirsch Władysław
Jakubowska Anna
Jamróz-Szadaj Anna
Kamiński Marek
Król Jolanta
Lisius Gabriela
Pelcer Piotr
Reclaf Witold
Reszke Józef
Rybakowski Wojciech
Rytczak Dariusz
Skulski Marcin
Skwarło Alicja
Słowi Genowefa
Słowikowska Łucja
Soboń Andrzej
Thiel Jacek
Tokłowicz Bogdan
Treder Zygmunt
Winczewski Leszek
Zegzuła Ludwik

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Bujak Tomasz
Pasieczna Ewa
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl