Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Błażejewko,

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl