Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w miejscowości Kórnik.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl