Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Aleja Flensa w rejonie skrzyżowania z ulicą Celichowskiego i ulicą Gawrycha w miejscowości Kórnik.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl