Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamionkach w rejonie ulicy Poznańskiej, gmina Kórnik.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl