Wyniki głosowania imiennego w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki – projekt 3

ZA: 17, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Adamska Agnieszka
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Kiełczewski Julian
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szulc Zuzanna
Wudarska Natalia

PRZECIW (2)

Barełkowska Dorota
Szymkowiak Elżbieta

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Szamrej Przemysław
Wróbel Zbigniew

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl