Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 18 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo - rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

ZA: 10, PRZECIW: 9, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Bal Andrzej
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (9)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Żyłka Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Cebula Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Sak Kazimierz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl