Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej o dopisanie w § 1 ust. 2 o treści: „W załączniku do Uchwały nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w Rozdziale IV ust. 3) wykreśla się ostatnie zdanie tj. „Bilety miesięczne wykupione na strefę miejską są ważne na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej” i dopisuje się zdanie o treści „Każdy wykupiony bilet miesięczny jest ważny na wszystkich liniach w granicach strefy miejskiej”.

ZA: 12, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Kutrzeba Mateusz
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

PRZECIW (6)

Barszcz Renata
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Żyłka Leszek

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Czekaj Marta
Garduła Monika

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Sak Kazimierz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl