Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej aby w Rozdziale 4 § 18 dodać ust. 6 o treści „W głosowaniu ma prawo wziąć udział mieszkaniec, który najpóźniej w dniu glosowania ukończył 14 lat”.

ZA: 2, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (2)

Mroczek Szczepan
Polniaszek Jerzy

PRZECIW (14)

Bal Andrzej
Barszcz Renata
Cebula Mateusz
Garduła Monika
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kula Jerzy
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Ożóg Joanna
Przydzielska Iwona
Rogowski Adam
Rostowska-Machnik Katarzyna
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Ciszek Stanisław
Czekaj Marta

BRAK GŁOSU (2)

Sieradzki Józef
Żyłka Leszek

NIEOBECNI (1)

Sak Kazimierz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl