Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wniosek Komisji Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej o zmianę zapisu w Rozdziale 2 § 12 ust. 2 na zapis o treści „Koszt zadania nie może być wyższy niż 150 tys. zł”

ZA: 2, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (2)

Ciszek Stanisław
Polniaszek Jerzy

PRZECIW (6)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Ożóg Joanna

WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Kutrzeba Mateusz
Mroczek Szczepan
Przydzielska Iwona
Rogowski Adam
Rostowska-Machnik Katarzyna
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

BRAK GŁOSU (2)

Sieradzki Józef
Żyłka Leszek

NIEOBECNI (1)

Sak Kazimierz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl