Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

ZA: 9, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 10, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Barszcz Renata
Czekaj Marta
Garduła Monika
Kula Jerzy
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Ożóg Joanna
Rogowski Adam
Żyłka Leszek

PRZECIW (1)

Kutrzeba Mateusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (10)

Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Gleń Sławomir
Hayn Paweł
Polniaszek Jerzy
Przydzielska Iwona
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sieradzki Józef
Stelmach-Kołodziej Ludmiła

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Sak Kazimierz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl