Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenie do planu pracy komisji rewizyjnej o kontrolę procedury naborów przeprowadzonych od początku kadencji w m-cu kwietniu

: 0, TAK : 3, NIE: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

(0)

TAK (3)

Czepułkowski Wojciech
Lenartowicz Krzysztof
Włodkowski-Moszej Leszek

NIE (10)

Hryciuk Łukasz
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Lewandowski Andrzej
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Wojciechowski Roman

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Kowalska Izabela
Kucharski Mirosław

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl