Wyniki głosowania imiennego w sprawie: sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Sarbinowo na terenie gminy Dębno.

: 0, TAK : 15, NIE: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

(0)

TAK (15)

Czepułkowski Wojciech
Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Włodkowski-Moszej Leszek
Wojciechowski Roman

NIE (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl