Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wycofania z porządku obrad V sesji Rady Miejskiej Dębna uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia z inkaso

za: 13, przeciw : 1, wstrzymujących się : 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

za (13)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Wojciechowski Roman

przeciw (1)

Czepułkowski Wojciech

wstrzymujących się (1)

Włodkowski-Moszej Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl