Wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia 2 projektów uchwał w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej Dębna

za: 14, przeciw : 0, wstrzymujących się : 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

za (14)

Czepułkowski Wojciech
Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Lenartowicz Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Włodkowski-Moszej Leszek
Wojciechowski Roman

przeciw (0)

wstrzymujących się (0)

BRAK GŁOSU (1)

Kucharski Mirosław

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl