Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wprowadzenia do porządku obrad 3 projektów uchwał

za: 13, przeciw : 0, wstrzymujących się : 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

za (13)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Lewandowski Andrzej
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Wojciechowski Roman

przeciw (0)

wstrzymujących się (2)

Czepułkowski Wojciech
Włodkowski-Moszej Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl