Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kórnik.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl