Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 621 oraz na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 453 w obrębie geodezyjnym Błażejewko, gmina Kórnik,

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl