Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 317/15, obręb geodezyjny Bnin, gmina Kórnik,

ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl