Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: Wniosek ws wyrażenia zgody na rejestrację obrad przy pomocy sprzętu audio-video z informacją, że za umieszczenie nagrania w powszechnie dostępnych mediach społecznościowych odpowiada autor nagrania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 7
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl