Wyniki głosowania imiennego w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Przeźmierowie w rejonie ul. Rynkowej, pomiędzy drogą krajową nr 92 a ul. Leśną – projekt 4

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (18)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Kiełczewski Julian
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Wróbel Zbigniew
Wudarska Natalia

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Borowski Mateusz
Markowicz Tomasz
Szymkowiak Elżbieta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl