Wyniki głosowania imiennego w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A” – projekt 3

ZA: 17, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Borowski Mateusz
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Kiełczewski Julian
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Wróbel Zbigniew

PRZECIW (1)

Wudarska Natalia

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna
Szymkowiak Elżbieta

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl