Wyniki głosowania imiennego w sprawie: uwagi nr 2 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Sadach w rejonie ulicy Technicznej – część „A” – projekt 3

ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (16)

Adamska Agnieszka
Barełkowska Dorota
Grewling Łukasz
Gryska Marzena
Janczewski Wojciech
Jurasz Ewa
Kiełczewski Julian
Knapski Sławomir
Kobos Marcin
Markowicz Tomasz
Modzelewska Karolina
Owczarz Piotr
Pielucha Rafał
Semba Krystyna
Skwierzyński Damian
Wróbel Zbigniew

PRZECIW (2)

Szymkowiak Elżbieta
Wudarska Natalia

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Borowski Mateusz
Szamrej Przemysław
Szulc Zuzanna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl