Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wystosowania oświadczenia w sprawie pozyskania od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa terenów po byłym ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Błażejewku.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl