Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej nr 2461P - ulicy Poznańskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Stokrotkową w miejscowości Kamionki.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl