Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik - TUWIMA

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl