Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Dachowa,

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl