Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy i najmu części nieruchomości położonych w Swarzędzu na terenie kompleksu sportowego Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl