Wyniki głosowania nieimiennego w sprawie: wysłania do dyrektorów szkół prośby o wprowadzenie do programów wychowawczych zagadnień związanych z edukacją obywatelską i demokracją (walka z mową nienawiści).

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl