Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy dla odpłatnych linii autobusowych komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Kórnik oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej na liniach odpłatnych i bezpłatnych.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Kosmalska Iwona
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Jankowski Robert
Janowski Jarosław
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Wiśniewska Agnieszka

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Andrzejewska Anna Maria
Cupryjak Iwona
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl