Wyniki głosowania imiennego w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Miasto i Gmina Kórnik jest organem prowadzącym.

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (8)

Kosmalska Iwona
Bruczyńska Beata
Buczkowska Dominika
Jankowski Robert
Janowski Jarosław
Lewandowski Adam
Pawlaczyk Magdalena
Wiśniewska Agnieszka

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Andrzejewska Anna Maria
Cupryjak Iwona
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl